Społeczne lodówki

Od ludzi dla ludzi

Co to jest Społeczna Lodówka?

Jest to lodówka, która stoi na zewnątrz